Třídění odpadu v Prachovských skalách

Vážení turisté, návštěvníci Prachovských skal, 

na prohlídkových trasách jsme odstranili odpadkové koše. Problém spočíval nejen v problematickém a nákladném odvozu odpadků, ale také v jejich rozfoukávání větrem a roznášení zvířaty. Návštěvníci tak najdou odpadkové koše pouze na parkovišti a u pokladen. Nově jsme přidali popelnice určené pro tříděný odpad, aby se podpořilo udržitelné nakládání s odpady a zachovala krása přírody. Ujistěte se, že odpad odnášíte s sebou nebo jej vhodně třídíte do připravených nádob. Děkujeme za vaši spolupráci a péči o zachování čistoty přírodní rezervace Prachovské skály. Rádi bychom tímto krokem podpořili kampaň: “CO PŘINESEŠ, TO ODNESEŠ” #NEJSEMPRASE #CHODIMBEZESTOP

 

Třídění odpadu je nezbytným krokem k ochraně přírody a zachování krásného prostředí Prachovských skal. Zde je několik důvodů, proč je důležité podporovat tuto praxi: 

-ochrana přírodního prostředí: Třídění odpadu pomáhá minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Zabraňuje se tak znečišťování vody, půdy a vzduchu, což má pozitivní vliv na biodiverzitu a udržitelnost ekosystémů v Prachovských skalách.

-snížení objemu skládkování: Recyklace a znovu použití materiálů z tříděného odpadu snižuje objem odpadu na skládkách.

-podpora udržitelného turismu: Prachovské skály jsou oblíbenou turistickou destinací, což přináší ekonomické a sociální přínosy pro region. Třídění odpadu je klíčové pro udržitelný turismus a zachování krásné krajiny pro budoucí generace.

-vzorování pro veřejnost: Třídění odpadu může sloužit jako vzorový příklad pro veřejnost a podnítit k podobným praktikám i v jiných oblastech.

 

Celkově lze říci, že třídění odpadu je nezbytným krokem ke kvalitnějšímu životnímu prostředí v Prachovských skalách a k udržení krásného a čistého prostředí pro budoucí generace..Logo Schlikovi

J. M. Schlik, s.r.o.
Vokšice 1 - zámek
506 01 Jičín
IČO: 28830822
DIČ: CZ28830822

Tel.: +420 702 002 702
Tel.: +420 777 902 232

Email: info@prachovskeskaly.cz
#PrachovskeSkaly


Vytvořil Košíček&Kulhánek