Připojte se k nám

 
 
 
 • Horolezectví

  Horolezectví

Horolezci
v Prachovských skalách

Horolezcům se ve skalách zalíbilo již víc než sto let.

Prvními horolezci byli patrně horolezci němečtí, z oblasti Česko-Saského Švýcarska. Po nich je také pojmenovaná jedna z významných skalních věží - Drážďanská věž. Ale již v roce 1907 skupina studentů jičínského gymnázia založila klub horolezců, tzv. LEZECKÝ KROUŽEK PRACHOV a uskutečnila první zaznamenané výstupy českých horolezců na skalní věže. Na připomenutí prvního výstupu je dodnes na vrcholu Modlitby skal (také se nazývá Ruka či Mnich) česká vlajka. Lezecký kroužek Prachov je dodnes činný, jeho členové patří ke špičce českého alpinismu. Na připomenutí stoletého výročí prvního zaznamenaného výstupu se v roce 2007 uskutečnilo setkání Prachovských horolezců a výstup na Modlitbu skal v historických kostýmech a s použitím historické techniky.


PROVOZNÍ ŘÁD

Horolezci

Vstup horolezcům je povolen po zaplacení parkovného a vstupného. Vstupné a parkovné se neplatí v těchto případech:
horolezec se zúčastní jarní brigády a zaplatí roční poplatek 300 Kč, bude mu vydán průkaz s fotografií po jehož předložení mu bude umožněn vstup do skal
horolezec zaplatí roční poplatek 500 Kč, bude mu vydán průkaz s fotografií po jehož předložení mu bude umožněn vstup do skal

Vydání průkazek bude možné po zaplacení příslušné částky na pokladně u Turistické chaty - dolní pokladna.

Horolezci jsou povinni dodržovat Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech oblastech v Čechách

Připomínáme stěžejní body:
platí zákaz lezení na vlhké nebo mokré skále
platí absolutní zákaz lezení s magnéziem nebo jinými chemickými prostředky
cesty se lezou zásadně zdola v maximálním počtu 5 lidí v jednom lanovém družstvu, lezení „ na rybu „ je výslovně zakázáno
k jištění , kromě kruhů, používat jen lanové smyčky
při lezení všemožně šetřit skálu

Ve Vokšicích dne 18.3.2022

 • Logo Prachovské skály

  Horolezcům se v Prachovských skalách zalíbilo již víc než sto let.PRAVIDLA LEZENÍ V PŘÍRODNÍ REZERVACI PRACHOVSKÉ SKÁLY

Celá oblast je na soukromém pozemku rodiny Schliků. Lezecká činnost je povolena pouze s jejich souhlasem s podmínkou striktního dodržování Provozního řádu, Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách a Rozhodnutí AOPaK ČR SCHKO Turnov

Lezení je povoleno od 1.4. do 31.10. mimo zakázané oblasti uvedené v Rozhodnutí SCHKO ze 18.10.2016

 • platí zákaz lezení na vlhké nebo mokré skále
 • platí absolutní zákaz lezení s MG nebo jinými chemickými prostředky (pokuta až 5000,- Kč)
 • při lezení všemožně šetřit skálu - udržovat pořádek v okolí skal
 • na požádání se při výkonu horolezecké činnosti prokáží oprávněným kontrolním orgánům platným členským průkazem horolezeckého svazu, spolku nebo klubu, jehož jsou členy
 • Lezení je povoleno na základě těchto podmínek majitelů před vstupem do skal:


  Průkaz ČHS (UIAA)

  Průkaz ČHS (UIAA)

  Předložení platné průkazky ČHS(UIAA) s uhrezním poplatku za vstup ve výši určené majiteli. Platí pouze pro držitele, na doprovod se nevztahuje.

  Průkaz horolezce pro vstup do Prachovských skal

  Průkaz horolezce pro vstup do Prachovských skal

  Předložením Průkazu horolezce pro vstup do Prachovských skal. Tento průkaz lze získat v Infocentru u Turistické chaty dle pravidel stanovených majiteli.

  Horolezci mohou být kontrolováni stráží přírody, orgány ochrany životního prostředí a zplnomocněným zástupcem vlastníků. Při zjištění porušení těchto pravidel mohou být pokutováni a vykázáni z této oblasti.

Logo Schlikovi

J. M. Schlik, s.r.o.
Vokšice 1 - zámek
506 01 Jičín
IČO: 28830822
DIČ: CZ28830822

Tel.: +420 777 902 232
Tel.: +420 777 853 926

Email: info@prachovskeskaly.cz
#PrachovskeSkaly


Vytvořil Košíček&Kulhánek